VEZETŐI NYILATKOZAT

A MultiCert Europe Kft. irányítási rendszerek auditálásával és tanúsításával áll partnerei rendelkezésére.

A MultiCert Europe Kft. külső szervektől (pl. más tanúsító, tanácsadó szervezetektől, és egyéb jogi személyektől) független, pártatlan és tárgyilagos tanúsítóhely. Társaságunk nem végez irányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet.

A tanúsítási tevékenység folyamatát az MSZ EN ISO /IEC 17021-1:2016 számú szabvány követelményeinek megfelelően alakítottuk ki.

Mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy ügyfeleink az általunk nyújtott szolgáltatással elégedettek legyenek.

A szélesebben értelmezett érdekelt felek, az egész üzleti élet bizalmát szeretnénk elnyerni pártatlan és tárgyilagos működésünkkel. Ezért kizárunk minden olyan nyílt vagy burkolt üzleti kapcsolatot, ami ügyfeleink irányítási rendszereinek minősítésében objektív értékítéletünket befolyásolhatja. Ennek érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk kapcsolatrendszerünket minden érdekelt féllel, és a pártatlanságunkat veszélyeztető kapcsolatok kockázatelemzését folyamatosan elvégezzük.

Ügyfeleink irányítási rendszereinek megítélésében ragaszkodunk az egyenlő elbírálás alapelvéhez, melynek kizárólagos alapja az elismert és bizonyított szakmai tapasztalatunk, valamint a minősítés alapjául szolgáló szabványok és egyéb dokumentumok követelményeinek ismerete és gyakorlatias értelmezése.

Munkatársaink gyakorlati szakmai tapasztalata mellett emberi viselkedésükben is képviselik a MultiCert Europe Kft. üzleti viselkedését a bizalom megőrzése és a szakmai megbízhatóság érdekében. Auditoraink rendelkeznek az irányítási rendszerek megítéléséhez és ügyfeleinkkel való kommunikációhoz szükséges képességekkel. Ezen képességeket a MultiCert Europe Kft. belső és külső munkatársai részére továbbképző programokkal és oktatással folyamatosan fejleszti.

Auditoraink, szakértőink és döntéshozó személyzetünk kijelölésénél fontos szempont, hogy azok ügyfeleink irányítási rendszereinek kiépítésében, bevezetésében, belső felülvizsgálatában semmilyen formában nem vesznek és legalább két évre visszamenőleg nem vettek részt.

A tanúsítási folyamat pártatlansági kockázatait következetes kockázatelemzési módszerrel értékeljük és elemezzük, és ezt a kockázatok csökkentése érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.

A tanúsító testület hatékony működését a felső vezetőség a folyamatos fejlesztés és helyesbítő intézkedések állandó alkalmazásával biztosítja. Ennek érdekében a fő fejlesztési irányokat minden évben a kitűzött, konkrét éves célokban határozza meg.

Általánosan kiemelt célként kezeljük az ügyfelek elégedettségét, valamint a tanúsítási folyamatban részt vevők tudásának folyamatos fejlesztését.

A szervezet működését a vezetőség éves belső auditokkal és vezetőségi átvizsgálással folyamatosan felügyeli és irányítja.

Munkatársaink kiválasztását körültekintően végezzük és meghatároztuk munkájuk folyamatos figyelemmel kísérésének módját.

Budapest, 2019 január 02.