ISO 14001

Környezetközpontú irányítási rendszer


Az ISO 14001 jelzetű szabvány célja, hogy keretrendszert biztosítson a szervezetek számára ahhoz, hogy megóvják a környezetet és válaszoljanak a változó környezeti körülményekre, egyensúlyban a társadalmi-gazdasági igényekkel. Meghatározza azokat a követelményeket, amelyek képessé tesznek egy szervezetet arra, hogy elérje azokat a tervezett eredményeket, amelyeket környezetközpontú irányítási rendszere számára meghatározott.

A környezetközpontú irányítás módszeres megközelítése információval láthatja el a felső vezetőséget, hogy hosszú távon sikeres legyen és hozzájárulási lehetőségeket hozzon létre a fenntartható fejlődéshez:

  • a környezet megóvásával a kedvezőtlen környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése által,
  • a környezeti körülmények szervezetre gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatásának csökkentésével,
  • a megfelelési kötelezettségek teljesítésének támogatásával,
  • a környezeti teljesítmény javításával,
  • annak a módnak a felügyeletével vagy befolyásolásával, ahogy a szervezet termékeit és szolgáltatásait tervezik, gyártják, elosztják, felhasználják és megsemmisítik, alkalmazva az életciklus szemléletet, ami megelőzheti az életcikluson belül nem tervezetten máshol történt változás környezeti hatásait,
  • pénzügyi és működési előnyök elérésével, amelyek környezetileg megbízható alternatívák alkalmazásából származhatnak, amelyek erősítik a szervezet piaci helyzetét,
  • környezeti információkról szóló tájékoztatással a lényeges érdekelt felek részére.