PANASZOK ÉS FELLEBBEZÉSEK

PANASZ

Panasznak az MCE által tanúsított irányítási rendszerrel rendelkező szervezet ügyfele, az érdekeltségi körébe tartozó személy vagy szervezet által bejelentett olyan eseményt tekintjük, mely a tanúsított irányítási rendszer eredményes működését kérdőjelezi meg. A panaszokat az ügyvezetéséhez kell benyújtani. A panaszok kivizsgálásának menete megegyezik a fellebbezések esetében leírtakkal. A panaszok kivizsgálása során az Ügyfélnél rendkívüli audit is tartható.

FELLEBBEZÉS

Fellebbezésnek a tanúsítási folyamat negatív kimenetelű döntései (a tanúsítás meg nem adása, felfüggesztése, visszavonása, vagy korlátozása) ellen benyújtott eltérő véleményt tekintjük. Az MCE-hez beérkezett fellebbezések elbírálása első fokon az ügyvezetés feladata.

A tanúsítási határozatok alapján született döntés ellen fellebbezni a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet, a fellebbezést az MCE ügyvezetéséhez kell benyújtani.

Az ügyvezető az MCE vonatkozó eljárásrendje szerint kivizsgálja a fellebbezést, és határozatot hoz az ügyben. Az ügyvezetés határozata ellen a bejelentő a kézhez kapott értesítéstől számított 15 napon belül élhet a fellebbezési jogával, és másodfokú eljárást kérhet. Ez esetben az MCE Pártatlansági Bizottságához kerül a fellebbezés, amely saját eljárásrendje szerint vizsgálja ki azt. Az MCE PB másodfokú határozatával szemben az MCE székhelye szerint illetékes bírósághoz lehet keresettel fordulni.